Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Estonian National Security Authority
Eesti keeles / In English

Salastatud välisteabe kaitse alased õigusaktid

Riigi julgeoleku volitatud esindaja lähtub oma ülesannete teostamisel järgmistest õigusaktidest:

Välisriikidega sõlmitud salastatud teabe vastastikuse kaitse lepingud