Tööle Välisluureametisse

Välisluureametis töötab pühendunud ja nutikas meeskond, mis koosneb oma ala parimatest ekspertidest Eestis. Välisluureametil on tihe koostöö paljude riikide luureteenistustega ning meil saab teha koostööd oma ala tippudega mujalt maailmast.

Välisluureamet pakub muuhulgas huvitavaid väljakutseid ekspertidele nii IT, poliitika- ja majanduse analüüsi, küberturbe kui ka suurandmete töötlemise vallas. Meiega on oodatud liituma inimesed, kes on lojaalsed oma riigile ja kes on valmis andma endast rohkem kui neilt oodatakse. Hindame kõrgelt inimesi, kes teevad oma tööd kirega, on kursis oma valdkonna arengutega ja kes on aktiivsed uuenduste eestvedajad. Meie igapäevatöös on oluline näidata initsiatiivi, võtta kaalutletud riske ja keskenduda eesmärkide saavutamisele. Meie juures on sul võimalust teha tähendusega tööd professionaalses meeskonnas. Toetame Sinu arengut läbi maailmatasemel koolituste. Tasustame Sinu tööd vääriliselt ja hoiame motivatsiooni kõrgel läbi ainulaadsete väljakutsete ning toetava töökeskkonna.

Välisluureametisse kandideerimise eeltingimus on Eesti Vabariigi kodakondsus ning kandideerimise osaks on riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemine. Julgeolekukontrolli läbimine võtab aega vähemalt 3 kuud, mistõttu kujuneb kandideerimisprotsess tavapärasest pikemaks.

Kui sobivat töökuulutust hetkel ei olnud, anna meile teada oma huvist!

Kui soovid tulla tööle Välisluureametisse, saada meile oma elulookirjeldus etteantud formaadis (CV vorm) ja motivatsioonikiri. Kirjas palume põhjendada, miks soovid meiega liituda, millised oskused, teadmised ja kogemused toetavad sinu kandidatuuri ning milline töövaldkond sind huvitab. Palun lisa kahe soovitaja nimed ja kontaktandmed, kuid ära aruta nendega oma kandidatuuri.

Kandideerimisel on oluline, et teed seda konfidentsiaalselt:

Kui Sul tekib küsimusi, siis võta meiega ühendust: personal@valisluureamet.ee.