Koostööpartnerid

Eestis korraldab salastatud teabe kaitset kolm asutust - Kaitsepolitseiamet, Välisluureamet ning Luurekeskus.

Kaitsepolitseiamet

 • korraldab ja kontrollib salastatud teabe kaitse nõuete täitmist tsiviilstruktuurides;
 • teostab julgeolekukontrolle nii tsiviil- kui militaarstruktuurides;
 • selgitab välja nõuete rikkumisi ja viib läbi süüteomenetlusi;
 • korraldab koolitusi riigisaladuse kaitse küsimustes;
 • kooskõlastab turvaalad tsiviilstruktuurides EV piires;
 • teostab turvaaladel ebaseaduslike pealtkuulamisseadmete kontrolli.

Luurekeskus

 • korraldab ja kontrollib salastatud teabe kaitse nõuete täitmist Kaitseväes ja Kaitseliidus;
 • selgitab välja nõuete rikkumisi;
 • korraldab koolitusi riigisaladuse kaitse küsimustes;
 • kooskõlastab turvaalad Kaitseväes ja Kaitseliidus;
 • teostab turvaalal ebaseaduslike pealtkuulamisseadmete kontrolli.

Riigiülest küberturvet nn mustades võrkudes tagab Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Riikliku kompetentsikeskusena kujundab ja kindlustab RIA Eesti infoühiskonna alustalasid: arendab ja haldab e-riigi keskseid taristuteenuseid ning tagab riigi küberturvalisuse.

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) osutab riigiside teenuseid sh andmekeskused, mereside, operatiivraadioside, telefoniside, satelliitside, elanikkonna ohuteavitus jt mitteüldkasutatavaid sideteenuseid.

Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (Riigi IKT Keskus, RIT) osutab riigiasutustele IKT-alusteenuseid, nende seas arvutitöökoha ja serveri alustaristu teenuseid.

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Rahumäe tee 4B, 13415
tel: +372 693 5000 , faks: +372 693 5001